JIJ Bieb

Wetgeving
De concept Jeugdwet regelt de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeenten, waardoor zij zowel bestuu...
Brochure met de belangrijkste veranderingen sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg (2005) en de ...
Per 1 januari 2015 vindt de transitie van jeugdzorg naar gemeenten plaats. In concept is de nieuwe Jeug...
Alles wat in de jeugdzorg gebeurt moet passen binnen de Wet op de Jeugdzorg.
Wetsartikelen uit de Wet op de jeugdzorg die gaan over medezeggenschap van cli?nten binnen zorginstell...
 
Wetsvoorstel, nov. 2007: de kinderrechter kan binnenkort ook een ondertoezichtstelling opleggen aan kin...
Dit wetsvoorstel ziet op een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties e...

JIJ Utrecht
JIJ Meter
JIJ Panel
E-cards
Video / DVD