JIJ Bieb

Literatuur & tools
Hoe cliëntparticipatie tot uitvoering te brengen in de sector gezinshuizen binnen een jeugdzorgorganis...
Bij de vertrouwenspersonen van het AKJ kun je terecht voor informatie en advies over je rechten in de j...
Een manier om cliënten (ouders of jongeren) te laten participeren is door het oprichten van een klankb...
Een cliëntenraad wil graag haar stem laten horen en resultaat boeken. Dat betekent dat de aandacht nie...
De C-toets is een vragenlijst die een instelling goed kan gebruiken om ouders en jongeren te laten part...
Het waarborgen van continuïteit om kennis en ervaring voor de CR te behouden is vaak heel lastig. Lede...
Het boek geeft een uitgebreide beschrijving van de nieuwe generatie jongeren en haar unieke kenmerken e...
Manieren om jongeren te laten participeren zijn ondermeer het oprichten van een jongerenraad of het geb...
Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuiswonen. Twintig kwaliteitsstaandaarden gev...
Stichting Alexander ontwikkelde in opdracht van de MO groep Jeugdzorg een tweetal instrumenten om de cl...

JIJ Utrecht
JIJ Meter
JIJ Panel
E-cards
Video / DVD