Wat doet JIJ Utrecht?

JIJ Utrecht:  

JIJ Utrecht wil daarmee de stem van de cliënt duidelijk laten horen. Zodat de wijze waarop er met cliënten wordt omgegaan, beter aansluit bij wat zij daarvan wensen en verwachten.  

JIJ Utrecht wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat: 

JIJ Utrecht
JIJ Meter
JIJ Panel
E-cards
Video / DVD