Wat is cliëntparticipatie?

Participeren betekent je mening geven. Er zijn verschillende manieren waarop je als cliënt (jongere, ouder/verzorger) je mening kunt geven. Elke jeugdzorginstelling moet volgens de wet op de Jeugdzorg een cliëntenraad hebben. Een cliëntenraad (afgekort CR) bestaat uit een aantal cliënten (jongeren, ouders of verzorgers). Over verschillende onderwerpen geven zij gevraagd en ongevraagd hun mening aan de instelling. Het doel is dat samen met de instelling gewerkt wordt aan een (nog) betere kwaliteit van de hulp!    

Naast een cliëntenraad kunnen jeugdzorginstellingen andere werkvormen inzetten om participatie mogelijk te maken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: een jongerenraad, een bewoners- of huisvergadering, een klankbord forum of panel, een themabijeenkomst, de C-toets, actieve informatievoorziening (website, folders, nieuwsbrief). Voor meer informatie over deze werkvormen lees je meer op de pagina ' hoe start je cliëntparticipatie op '.

De instelling zelf bepaalt welke werkvorm zij gebruikt om de cliënt meer en beter te betrekken. Hoe de verschillende instellingen in de provincie Utrecht dit doen geven we hieronder per instelling in het kort weer. Wil je weten hoe jij als ouder/verzorger op de instelling van jouw kind je stem kunt laten horen, klik dan op de naam van de instelling.

JIJ Utrecht
JIJ Meter
JIJ Panel
E-cards
Video / DVD