Wat doet het cliƫntenplatform?

Het Cliëntenplatform JIJ Utrecht oefent namens de cliënt invloed uit op de kwaliteit van de jeugdzorg in de provincie Utrecht. JIJ Utrecht heeft een drietal panels om de stem van de cliënt goed hoorbaar te krijgen en daadwerkelijk invloed uit te oefenen.       
       
Een cliëntpanel van 100 cliënten (wil je als cliënt via het panel je stem hoorbaar maken? Klik hier). Een hulpverlenerpanel, om cliëntsignalen te toetsen (herkennen we de signalen en wat zijn mogelijk haalbare en vooral zichtbare verbeteringen voor de cliënt (wil je als hulpverlener via het panel je stem hoorbaar maken klik hier). En een netwerk van experts om JIJ te helpen bij het komen tot een zinvol advies dat op het juiste moment op de juiste plaats bij de juiste personen terecht komt.       
       
JIJ Utrecht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle organisaties betrokken bij de jeugdzorg. En heeft de ambitie het jeugdzorgaanbod beter te laten aansluiten op de vraag naar zorg.       
JIJ Utrecht geeft de betrokken organisaties bij de jeugdzorg en natuurlijk de cliënten terugkoppeling van haar constateringen, conclusies en aanbevelingen.       
         
Vragen die het platform beantwoord wil hebben zijn:        

Om jouw stem te laten horen, kun jij je als cliënt opgeven voor het panel. JIJ heeft jouw stem nodig, dus geef je op!

JIJ Utrecht
JIJ Meter
JIJ Panel
E-cards
Video / DVD